FAQ-1280x520

FAQ

Is een konijn een knaagdier?

FAQ-lapin-est-il-rongeur

Een konijn is, hoewel ze er nauw aan verwant zijn, geen knaagdier. Ze worden vaak over dezelfde kam geschoren, maar het konijn behoort wel degelijk tot de orde van de haasachtigen (Lagomorpha) en niet tot de orde van de knaagdieren (Rodentiae). Deze laatsten beschikken in het bovenste deel van het gebit over maar twee snijtanden, terwijl haasachtigen er vier hebben: twee stifttanden staan achter de bovenste snijtanden. Knaagdieren bewegen hun onderkaak alleen van achter naar voren, terwijl konijnen hun voer malen door rondjes te draaien met hun kaken. Qua voedingsbehoefte is een konijn best te vergelijken met een cavia, chinchilla of een degoe. Ook deze dieren hebben nood aan een eerder laag energetisch dieet met een hoog vezelgehalte. Terra van Vadigran is er zowel voor junior, dwerg-, en volwassen konijnen. Terra van Vadigran bevat maar liefst 22% vezels en is daardoor lekker gevarieerd. Een topper voor jouw konijn!

Is een fret een knaagdier?

dreamstime_s_20541311

Een fret is geen knaagdier en behoort tot de orde van de marterachtigen (Mustelidae). Net zoals de wezel en de hermelijn is hij dus eigenlijk een roofdier. Vroeger werd de fret gebruikt om te jagen op konijnen. Het zijn échte carnivoren die met plantaardig voedsel moeilijk overweg kunnen. Een goed frettenvoer zal men dan ook herkennen aan enerzijds een hoog eiwit- en vetgehalte en anderzijds een maximum aan ingrediënten van dierlijke oorsprong. Terra Ferret van Vadigran is het perfecte antwoord : de combinatie van 36% proteïne en 23% vet, afkomstig van voornamelijk kip en vis (kwestie van de nodige omega voor een blinkende vacht), is een mooie functionele mix voor de fretten.

Het ene knaagdier is het andere niet!

G-FAQ-rongeur-pas-un-autre

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende knaagdieren. En dat is ook logisch : zo is de degoe van origine afkomstig uit Zuid-Amerika, de goudhamster uit Syrië en de gerbil uit Mongolië. Ondanks al deze fundamentele verschillen, kunnen ze wel in twee grote groepen ondergebracht worden. Enerzijds zijn er de herbivore knaagdieren (degoe, cavia, chinchilla) die een strikt vegetarisch en vezelrijk dieet vereisen, zoals ook de konijnen. Anderzijds zijn er de omnivore knaagdieren (rat, hamster, gerbil, muis) die zetmeelrijke granen en pitten verkiezen. Bovendien hebben zij ook nood aan een regelmatige portie van dierlijke eiwitten. Terra van Vadigran biedt voor elk diertje een uitgekiende voeding op maat : van zeer vezelrijk voor chinchilla’s tot zeer eiwitrijk,vol granen, pitten, fruit en meelwormen voor dwerghamsters.

Haarballen of Trichobezoar

dreamstime_s_27194286

Konijnen verharen meerdere keren per jaar. De overtollige haren zal het konijn zelf uit zijn vacht plukken en likken. Konijnen en knaagdieren kunnen dan ook last hebben van haarballen, net zoals een kat of een fret. Deze komen meer voor als de diertjes niet voldoende vezels in hun voeding toegediend krijgen of indien ze te weinig water drinken. Een dagelijkse portie Terra van Vadigran volstaat om dit probleem te vermijden want deze voeding bevat meer dan 20% ruwe vezels.

Iedereen aan de fles!

dreamstime_s_62914295-200x300

Zorg dat er ten allen tijde water beschikbaar is voor jouw knaagdier! Ververs dit dagelijks en let er op dat dit niet te koud wordt geserveerd : vers maar niet te fris dus. Gebruik een fles met drinkteut in plaats van een drinkbakje om eventuele vervuiling te vermijden. Een dergelijke fles is ook altijd handig als je een voedingssupplement zoals vitamines wenst toe te dienen. De dagelijkse behoefte aan drinkwater varieert ook volgens de aard en de grootte van het diertje. Zo zal een gerbil als oorspronkelijke woestijnbewoner een minimum aan water nodig hebben, maar konijnen of cavia’s hebben dit veel meer nodig. Voldoende waterconsumptie vermindert het risico van blaasgruis of nierstenen.

Vriendjes bijeen!

Schermafbeelding 2016-02-17 om 11.59.43

Wanneer uw konijn eenzaam is, dan kunt u er een tweede konijn bij nemen. Konijnen zijn groepsdieren, maar dat wilt niet zeggen dat ze altijd een beperkte ruimte willen delen met een ander konijn. In kleinere ruimtes kunnen ze rivaliserend gedrag vertonen. Waarop moet je letten? Twee ongecastreerde mannetjes gaan vaak niet goed samen. Datzelfde geldt trouwens ook voor twee niet-gesteriliseerde vrouwtjes. Een niet-gecastreerd mannetje en niet-gesteriliseerd vrouwtje gaan wel samen, maar daar komen er natuurlijk meer konijntjes van! Blijf bij de eerste ontmoeting tussen twee konijnen altijd in de buurt (tip: mét een paar handschoenen) zodat u eventueel tussenbeide kunt komen. Het konijn doet zijn oren omlaag en naar achteren én zijn staart omhoog als hij de ander niet vertrouwt. Wees dan maar op uw hoede!

Veel mensen houden konijntjes en cavia’s samen, zelfs buiten. Deze dieren kunnen zeker samen aarden, maar zorg er voor dat ieder dier minstens één soortgenoot heeft. Zorg bovendien voor voldoende ruimte. Uiteraard is het dan niet altijd evident om de voeding gescheiden te houden. Opteer daarom voor een cavia-voeding van Vadigran bij een dergelijke gemengde populatie; deze bevat de levensnoodzakelijke vitamine C voor cavia’s. Konijnen hebben hier geen nood aan maar ook geen last van.

Een nieuw voer introduceren.

vadi-200x300

Het is geen goed idee om van de ene dag op de andere ineens van voeding te veranderen. Een geleidelijke gewenning is altijd aan te raden. Neem hiervoor ruimschoots de tijd. De ideale termijn is typisch 3 weken.

Neem de eerste week nog ¾ van het oude voer en meng dit met ¼ van het nieuwe. De tweede week doe je dit op een 50/50 verhouding. De derde week kun je al ¾ van het nieuwe voer met een kwart van het oude combineren. Vanaf dag 21 kun je volledig overschakelen op het nieuwe voer. Voorzie ook altijd ruim hooi voor herbivore knaagdieren en konijnen.

Verwennen met kennis van zaken!

dreamstime_s_3918998

Een lekkere snack kan, maar met mate. Vermijd te vette of suikerrijke snacks, deze zijn nefast voor de gezondheid van je huisdiertje. Een stukje fruit, groenten of verse kruiden is voor een kleine knager even lekker als gezond.

Geef een snack niet zomaar, gebruik deze als een middel om iets te bereiken, zowel fysisch als mentaal :

  • Verberg je snack ergens in het huis of in het verblijf van de diertjes. Zo kan je meer beweging of activiteit stimuleren en het natuurlijke instinct en foerageergedrag.
  • Gebruik een stukje kiwi of aardbei. Dit is een natuurlijke bron van vitamine C.
  • Meng lekkere kruiden in het hooi of voer, dit verhoogt de appetijt en opname.
  • Verbeter de relatie tussen jou en je huisdier door een lekkere snack af en toe. De snoepers zullen dat appreciëren.
  • Beloon goed of gewenst gedrag met een lekkere snack!
Volledige voeding of aanvullend?

dreamstime_s_5095752

Volgens de wetgeving dienen alle voeders en snacks voor huisdieren een etikettering te hebben van ofwel “volledig voeder” ofwel “aanvullend voeder”. Een volledig voeder betekent dat deze voeding alle voedingsstoffen, vitamines en mineralen bevat die het dier nodig heeft. Dit betekent dan ook dat dit dier eigenlijk niets anders meer nodig heeft. Een aanvullende voeding is bedoeld om samen met een andere voeding te worden gegeven. Deze types voeding bevatten niet alle voedingsstoffen dat het dier nodig heeft maar “vult aan”. Indien dit echter de enige bron van voeding is, is de kans groot dat het dier een gezondheidsrisico loopt. Controleer daarom altijd het etiket of de verpakking voor deze vermelding.

Het is belangrijk dat bij een goedkopere muesli-voeding de nodige discipline aan de dag wordt gelegd om te controleren of het dier alles opeet. Veelal zijn de vitamines en mineralen vervat in de geperste korrel en net deze wordt niet zo goed “gelust”. Dit wordt “selectief eetgedrag” genoemd. Terra van Vadigran heeft dit probleem niet. Het bevat deze minder geluste korrels niet, enkel geëxtrudeerde brokjes die wel goed gegeten en zelfs verkozen worden.

Nestvlieder of nestblijver?

dreamstime_s_42039306

Bij nestvlieders zijn de jongen bij hun geboorte al genoeg ontwikkeld om binnen relatief korte tijd de plaats waar ze zijn geboren, te verlaten en op eigen kracht hun ouder(s) te volgen. Bij nestblijvers daarentegen zijn de jongen bij de geboorte nog niet ver genoeg ontwikkeld en moeten ze langere tijd in hetzelfde nest of hol doorbrengen. Hier worden ze door hun ouders verzorgd.

Cavia’s zijn nestvlieders. De jongen zijn bij de geboorte reeds volledig behaard, zij kunnen al zien, ruiken en lopen. Het wisselen van de melktanden heeft in het moederlichaam plaatsgevonden, zodat een pasgeboren cavia vanaf de geboorte aan vast voer kan knabbelen. Toch zal hij de eerste drie weken ook nog rijkelijk moedermelk zuigen.

Konijnen zijn nestblijvers. Ze zijn bij de geboorte kaal en blind. Na tien dagen gaan de ogen pas open. Ze worden 28 dagen lang gezoogd.

Chinese kalender

dreamstime_s_28210242

Het konijn (of de haas) is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. 2011 was de laatste keer, 2023 wordt het eerstvolgende jaar van het konijn.

Dit zijn enkele karaktereigenschappen van het konijn volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.

In sommige Chinese horoscopen, zoals in Vietnam, is het konijn vervangen door de “kat”. Eigenlijk is dit strijdig met het verhaal over het ontstaan van de Chinese dierenriem: de kat kwam door toedoen van de rat te laat om een jaar naar zich vernoemd te krijgen.

Ook de rat (of de muis) heeft dus zijn vermelding in deze kalender. Het is het eerste dier in deze cyclus. 2020 wordt het eerstvolgende jaar van de rat. Volgens de Chinese interpretatie vertonen mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren volgende eigenschappen: ze zijn charmant, economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit. Ratten zijn in bepaalde landen een symbool van geluk en voorspoed doordat ze zich aan veel omstandigheden kunnen aanpassen.

Is een konijn een geschikt knuffeldier voor kinderen?

dreamstime_s_14130578Een konijn is niet geschikt voor jonge kinderen omdat zij prooidieren zijn. Een prooidier zal snel vluchten en houdt er vaak niet van om opgetild en geknuffeld te worden. Voor veel konijnen is dit geen fijne ervaring. Ze zijn dan ook bang. Hierdoor worden ze snel aangewakkerd tot krabben, bijten en vluchten.  Konijnen worden typisch aangeschaft voor ietwat oudere kinderen. Echter, deze leeftijdscategorie is al snel op hun konijn uitgekeken. Je kan het al raden… het konijn wordt daar veelal de dupe van.  Sommige kinderen gaan heel goed met hun konijnen om. Houd er echter rekening mee dat in veel gevallen de ouders uiteindelijk opdraaien voor de verzorging van het dier.

Hoe oud moet een konijn zijn bij aanschaf?

dreamstime_s_25082226

Een konijn moet minimaal 8 weken bij de moeder blijven. In het meest ideale geval doen ze dit zelfs tot 10 weken. Veel dieren die jonger verkocht worden, worden ziek en hebben niet voldoende weerstand. Tot deze leeftijd worden de jonge konijnen nog gespeend en is hun immuniteitssysteem nog in volle ontwikkeling. Vanaf deze leeftijd leren de konijnen ook vast voedsel op te nemen. De stress van vervoer, nieuwe omgeving en ander voedsel kan er te veel aan worden voor te jonge dieren. Jonge dieren geef je ook best Terra Junior van Vadigran. Dit product bevat meer eiwitten en staat garant voor een goede verdere groei.


Wat zijn Pooltjes?

dreamstime_s_51340116

Toen in de 19e eeuw hermelijnbont verboden werd, werd gezocht naar een alternatief. Met name het bont van kleine witte konijntjes die vooral in Polen (vandaar de naam Pooltjes) populair waren, werd toen veel in kleding verwerkt. Tegenwoordig is het pooltje een klein dwergkonijntje met witte vacht, een bolvormige kop, grote rode óf blauwe ogen en een kort en gedrongen lichaam.

Dwerg of reus?

dreamstime_s_48441771

Veelal wordt voor een dwergkonijn gekozen, maar waarom geen reus? Vaak zijn grote konijnen meer ontspannen dan kleine konijntjes. Kleine konijntjes zijn vaak actiever en vinden het leuk om te rennen en rond te huppelen. Ze zijn wat pittiger en vertonen wat meer temperament. Soms kunnen kleinere konijnenrassen ook moeilijker hanteerbaar zijn.

Door het zachtaardige en lieve karakter van de Vlaamse Reus is dit konijnenras uitermate geschikt om te houden als huisdier. Realiseer je hierbij echter wel dat door de omvang van dit grote konijn, je voldoende bewegingsruimte moet voorzien. Mocht je besluiten een Vlaamse Reus binnen in huis te willen houden, zorg er dan voor dat je een zo groot mogelijke konijnenkooi aanschaft waar het goed in past. Het zou voor een Vlaamse Reus nog mooier zijn wanneer het een groot konijnenhok met ren ter beschikking heeft in de achtertuin. Hier komt een konijn natuurlijk altijd het beste tot zijn recht. De naam zegt het al een beetje, maar de Vlaamse Reus behoort tot de grotere en zwaardere konijnenrassen met een gemiddeld gewicht van om en bij de 7 kilogram.

Komt de Goudhamster echt uit Syrië?

dreamstime_s_13126055

De Syrische hamster komt oorspronkelijk uit Aleppo in Syrië. Op 12 april 1930 is daar door wetenschappers een nestje opgegraven. De eerste exemplaren van de Syrische hamsters die in het wild gevangen waren, hadden een gouden kleur. Daarom noemden ze deze hamsters ook wel “Goudhamsters”. Het lukte de wetenschappers om vier exemplaren met de hand groot te brengen. Dit waren drie mannetjes en een vrouwtje. De wetenschappers hebben met de overgebleven Syrische hamsters succesvol gefokt. Op 18 augustus 1930 werden de eerste jongen in gevangenschap geboren en binnen één jaar tijd waren er al 150 Syrische hamsters uit deze lijn grootgebracht. In 1931 zijn de eerste exemplaren van de Syrische hamsters in Frankrijk en Engeland gevonden. In 1937 begonnen in Engeland de eerste particuliere fokkers de Syrische hamsters als huisdieren te fokken. De introductie van de Syrische hamster maakte een snelle opmars. Dit komt vooral omdat ze erg lief en knuffelig zijn. In 1938 werden de eerste hamsters naar Amerika geëxporteerd en een jaar later naar India en Egypte. Veel mensen denken dat onze tamme Syrische hamsters allemaal afstammen van deze vier Syrische hamsters die in 1930 in Aleppo gevangen zijn. De Syrische hamster leeft trouwens nog steeds in het wild.

Populaire knagers

dreamstime_s_26119836

Officiële statistieken (bron Fediaf) tonen aan dat konijnen en knaagdieren in België heel populair zijn als huisdier. In 2014 waren er maar liefst 1.330.000 knagende vrienden in ons land. Dat is zelfs meer dan dat er honden zijn! Koploper in de EU is Duitsland met ruim 5,9 miljoen kleine, knagende huisdiertjes, gevolgd door respectievelijk Groot-Britannië met 3,05 en Frankrijk 2,84 miljoen. Ook Nederland kent een grote populatie van 1.635.000 exemplaren. Maar eigenlijk dien je deze aantallen in relatie te zien tot de bevolkingsaantallen van deze landen. En dan is België de ware Europees Kampioen!